Huerner.cz

Dokonalá příprava plastové trubky před svařováním pro spolehlivý svar

Při svařování plastových potrubí je žádané vytvořit kvalitní a spolehlivý spoj. To profesionál dosáhne pouze s kvalitní přípravou, opracováním konců trubek a s výkonnou svářečkou elektrotvarovek.

Při svařování plastových trubek pomocí elektrotvarovky je důležitější částí procesu svařování efektivní a precizní oškrabání povrchu konců trubek. K tomu slouží rotační loupačky, nebo při menších průměrech klasické škrabky. Pro odmaštění jsou vhodné výhradně preparáty k tomu určené. Nejčastěji využívaný je čistič plastů TANGIT. Neboť svar je jen tak kvalitní, jako kvalitně je připravena trubka.